ÚS RACIONAL DE LES CONTENCIONS

Ús racional de les contencions

Descripció genèrica del programa

Es proposa un projecte per fer un ús racional de les contencions, d’un abast multidisciplinari i amb un enfocament plural en que concorren mesures tècniques, sanitàries, ergonòmiques, organitzatives, de registre, protocols, etc. però també és un projecte de creixement humanístic del personal que té cura de l’avi.

L’objectiu és garantir la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a la seva autonomia i intimitat dins l’àmbit sociosantiari.

Es combinen tècniques de PNL (Programació Neuro-Lingüística), col·laboració generativa i coaching d’equip per a generar un canvi a nivell personal, grupal i organitzacional

Valor afegit: oferir un servei diferenciador a l’usuari i a les seves famílies

 

Tornar