Nou paradigma laboral

Nou_para_1

Actualment, el principal valor afegit de les empreses són els seus professionals, més que la seva tecnologia, el seu capital o els seus productes. I la diferència primordial entre aquests professionals no radica tant en la seva preparació, coneixements o habilitats, com en la seva actitud per desenvolupar al màxim el seu talent per gestionar els propis recursos i per interrelacionar-se amb els demés de forma òptima, buscant la realització professional de les persones i avançant cap a un propòsit empresarial en comú.

Les competències transversals passen a ser un factor clau a l’hora d’adaptar-se als canviants escenaris laborals actuals, apostant per un aprenentatge que prepari per la diversitat i la flexibilitat.