Team Building – Outdoors/Indoors

team_building

El Team Building és una filosofia de treball dissenyada per a que els treballadors es considerin part d’un equip i no entitats individuals dins d’una empresa. El concepte fa referència al conjunt d’activitats dirigides a assolir la màxima col·laboració entre ells.

La metodologia utilitzada en el desenvolupament de les activitats de Team Building és l’Outdoor-Indoor Training, que consisteix en realitzar una activitat vivencial LÚDICO-FORMATIVA on es requereix l’ús de diferents competències. Una vegada finalitzada aquesta, es duu a terme una sessió d’explotació i transferència de les competències treballades amb l’objectiu d’aplicar-les als diferents llocs de treball dels participants.

Aquest format d’activitat és molt indicat per treballar la cohesió grupal, el treball en equip i la comunicació i tant es pot realitzar en espais exteriors com en interiors.