Serveis

Àrea IMPULS

 
Serveis_1

  • Elaboració del diagnòstic de la situació inicial de l’empresa i assessorament en el pla d’acció a seguir.
  • Definició d’itineraris formatius.
  • Creació d’accions formatives per dinamitzar el teixit empresarial.
  • Suport a l’emprenedoria, reciclatge de professionals, assessorament en normativa vigent.
  • Gestió de les subvencions per formació contínua.

Àrea PROJECTES DE VALOR

 
Modern business concept

  • Projectes de Talent Humà: Posem en valor el capital humà de les empreses desenvolupant habilitats, tant personals com interpersonals, i potenciant un ambient laboral productiu.
  • Projectes de Talent Tècnic: Promovem la capacitació professional específica per cada lloc de treball, adquirint els coneixements i desenvolupant les competències necessàries per fomentar un procés de creixement empresarial.