PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

PNL

Descripció genèrica del programa

A través de la PNL s’explora com funciona cada ésser humà. Estudiem els programes o models mentals que s’activen en cadascuna de les nostres experiències internes, i com ens comuniquem amb l’exterior a partir d’aquestes. Pretén potenciar la nostra excel·lència.

La PNL és una metodologia basada en l’estudi de l’estructura de l’experiència subjectiva humana. El seu esperit és aprendre a aconseguir allò que ens proposem. És un model de com les persones estructuren les seves experiències individuals de la vida i representa una actitud de la ment i una manera de ser al món.

La seva finalitat és ser útil, incrementar les opcions i millorar la qualitat de vida. És un dels pilars fonamentals del Coaching; millorant la comunicació, s’optimitza el procés d’aprenentatge.

El terme Programació fa referència als programes o models mentals que s’activen en cadascuna de les nostres experiències. La importància de la transmissió d’informació en el nostre cos a través del sistema neuronal queda reflectit en el terme Neuro. Es posa un èmfasi especial al Llenguatge, tant en el sentit de com aquest exterioritza la nostra experiència interna com en sentit contrari: com modificant el llenguatge podem canviar la nostra experiència interna per a potenciar la nostra excel·lència.

 

Tornar