Primers auxilis + DEA

Descripció genèrica del programa

Acció formativa orientada a adquirir coneixements teòrico-pràctics sobre primers auxilis i suport vital bàsic per a una intervenció ràpida i eficaç en cas d’urgència/emergencia. També busca la sensibilització i presa de consciència sobre les bones pràctiques en l’ús del desfibrilador extern automàtic (DEA).

Continguts:

 • -   Introducció als primers auxilis
 • -   Urgència o emergència?
 • -   Cadena de socors
 • -   Protecció
 • -   Avisar / alertar
 • -   Socórrer
 • -   Evacuació d’urgència
 • -   Examen / valoració i vigilància
 • -   Inconsciència (*)
 • -   Parada respiratòria (*)
 • -   Parada cardíaca (*)
 • -   Obstrucció vies aèries (*)
 • -   Contusions
 • -   Ferides
 • -   Hemorràgies
 • -   Cremades
 • -   Malestars i posicions d’espera
 • -   Fractures
 • -   Farmaciola

(*) Ús del DEA

 

Tornar