PRESA DE CONSCIÈNCIA

Consciència

Descripció genèrica del programa

Tant en la millora de l’autoconsciència com en la creació del vincle d’objectius amb estats interns i comportaments, és necessari desenvolupar i entrenar l’habilitat de connectar ment-cos. S’aprèn a accedir a estats de potencial i recursos per a superar situacions complexes i aprendre a realitzar anclatges.

 Objectius generals:

- Percebre noves formes d’entendre la vida i la humanitat

- Recórrer a l’experiència como a base principal de la transformació i el canvi

- Ser conscient de la capacitat de gestionar estats interns

- Obertura mental: experimentar diferents maneres de pensar, sentir i actuar

Objectius específics:

- Prendre consciència del paper a desenvolupar dins de l’organització

- Millorar competències personals i professionals

- Potenciar el benestar personal i fomentar un clima laboral productiu

- Facilitar la comunicació entre companys, caps i agents externs

 

Tornar