Ofimàtica

ofimatica

Descripció genèrica del programa

Acció formativa orientada a adquirir coneixements i desenvolupar habilitats per dominar el programari de gestió d’informació digital, tals com:

  • -   Microsoft Word
  • -   Microsoft Excel
  • -   Microsoft Powerpoint
  • -   Microsoft Access
  • -   Microsoft Outlook
  • -   Open Office – Writer
  • -   Open Office – Calc
  • -   Open Office – Imp
  • -   Open Office – Base
  • -   …

Tornar