LLENGUATGE SUGGESTIU PER A DENTISTES

Facebook-photo-smile-main

Descripció genèrica del programa

Volem manejar situacions amb pacients difícils que tinguin pors davant l’experiència relacionada amb intervencions bucals, per a que se sentin més còmodes i, per tant, millori la seva satisfacció.

Volem aprendre a utilitzar el llenguatge per a generar experiència de confort.

Volem acostar-nos al pacient per a que senti confiança en la figura del dentista.

Volem que s’emporti una sensació de qualitat i atenció ajustada a les seves necessitats.

Volem que torni amb un grau de confiança i s’allunyi de les seves pors, reals o irracionals.

Objectius:

  • - Experimentar com es poden gestionar emocions coneixent com funciona la relació cos-ment davant de situacions difícils. Generar alternatives
  • - Conèixer i experimentar les bases de la relació entre llenguatge i pensament/emoció
  • - Llenguatge persuasiu i suggestiu (hipnòtic)
  • - Practicar la gestió d’estats emocionals per augmentar la consciència de control dels mateixos.
  • - Adquirir el coneixement bàsic, fonamentat en la gramàtica transformacional, de com fer preguntes poderoses per obtenir informació de qualitat en referència a les pors dels nostres pacients
  • - Utilitzar aquesta experiència com a tret diferenciador respecte altres professionals del sector
  • - Entendre què són les suggestions, els tipus i en què estan basades

 

Tornar