LIDERATGE CONSCIENT

Lideratge Conscient

Descripció genèrica del programa

El programa busca sensibilitzar a les persones que dirigeixen organitzacions i als seus col·laboradors sobre els aspectes més humans del lideratge conscient.

Es vol aconseguir una alineació entorn a uns propòsits comuns:

  • - Afavorir la cooperació i la creativitat
  • - Buscar la sostenibilitat de l’activitat que es desenvolupa
  • - Perseguir la motivació i el compromís personal amb una visió de futur

Líders conscients són persones que seran gestors del canvi en els projectes de l’organització. Persones amb la missió personal d’estar alineada amb la missió empresarial. La missió va més enllà d’un mateix.

Les principals característiques de personalitat i valors que sustenten aquest líder són:

  • - Centrament (honestedat, integració, generositat)
  • - Connectat a sí mateix i al seu entorn
  • - Sensible a l’impacte que té sobre els altres

 

Tornar