Formació Manipulador Aliments i APPCC

Manipulador Aliments

Descripció genèrica del programa

Compliment del Reglament (CE) 852/2004 que regula la formació del personal de l’empresa alimentària, tant en la manipulació d’aliments com en l’aplicació del sistema d’autocontrol.

El programa té com a objectiu garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d’higiene alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral.

Continguts formatius:

 • - Definició de manipulador d’aliments
 • - Aliments i cadena alimentària
 • - Higiene alimentària
 • - La contaminació dels aliments
 • - Malalties de transmissió alimentària
 • - El manipulador com a responsable de la prevenció de malalties
 • - Desinsectació i desratització
 • - Neteja i desinfecció de locals i equips
 • - Conservació dels aliments
 • - Proveïdors, envasat, embalat i etiquetat
 • - Sistema d’autocontrol d’APPCC
 • - Requisits generals de la cuina
 • - Requisits generals de l’emmagatzematge
 • - Requisits generals de la zona de barra i menjador
 • - Requisits generals dels locals
 • - Requisits generals de ventilació
 • - Escombraries / Brossa
 • - Requisits del manipulador

 

Tornar