Dietètica i Nutrició

Dietètica i nutrició

Descripció genèrica del programa

 Servei de consultoria en:

 • - Anàlisi nutricional de plats
 • - Auditoria i planificació de menús
 • - Serveis i comunicació del valor saludable
 • - Formació

Anàlisi nutricional de plats:

 • - Elaboració de fitxes de producció ordenades per setmanes
 • - Valor nutricional dels plats per ser consumits, no en cru o mixte

Auditoria i planificació de menús:

 • - Auditoria dietètica prèvia
 • - Equilibri macronutricional del menú, no només del plat
 • - Minimització de les modificacions del menú per mantenir la cultura gastronòmica de l’empresa
 • - Operativitat i flexibilitat

Serveis i comunicació del valor saludable:

 • - Disseny de propostes unint valor saludable i rendibilitat econòmica
 • - Redacció de continguts i participació en xarxes socials i màrqueting 2.0

Formació:

 • - Coneixement de les bases d’una dieta sana i equilibrada i entendre les recomanacions nutricionals
 • - Gramatges i emplatat
 • - Consciència d’educació alimentària

 

Tornar