COACHING

Coaching

Descripció genèrica del programa

El Coaching és la metodologia que permet recórrer el camí existent entre el que SOM i el que volem SER. És un procés d’acompanyament destinat a ajudar a un professional a descobrir, desenvolupar i potenciar competències i habilitats que li permetin aconseguir els seus objectius personals i/o professionals.

Un procés de Coaching actua com un catalitzador del canvi davant la necessitat d’adaptar-se a les noves circumstàncies, liderar equips o desenvolupar el potencial personal i/o professional.

Es pot portar a la pràctica en sessions individuals o en un grup de persones o professionals d’una mateixa empresa o col·lectiu.

Beneficis personals:

-Potencia habilitats i capacitats

-Ajuda a prendre més consciència i responsabilitat dels actes

-Augmenta la confiança i autoestima

-Millora les relacions interpersonals

-Disminueix els nivells d’estrès

-Treballa la superació de creences que limiten

-Desenvolupa una millor adaptabilitat als canvis

-Ajuda a que flueixi el millor d’un mateix, a canviar de dins cap a fora

Beneficis empresarials:

-Augment significatiu de la recuperació de la inversió econòmica

-Els directius generen noves estratègies, més motivació i eficàcia en la presa de decisions

-S’obtenen millores substancials en productivitat, qualitat, fortalesa organitzativa i servei al client

-Millora de les relacions personals dins de l’àmbit laboral, reduint els conflictes i generant compromís i benestar dels membres de l’empresa

-S’aconsegueix l’èxit i el lideratge empresarial

 

Tornar