COACHING EXECUTIU

ingenieria_ciclo copia

Descripció genèrica del programa

El coaching executiu està orientat al canvi positiu en les persones i en les organitzacions a través de l’acceleració de processos de desenvolupament humà.

Persegueix:

 • - enfocar millor els problemes i transformar-los en oportunitats
 • - dissenyar plans d’acció i estratègies personals que portin a assolir resultats
 • - motivar el canvi quan sigui oportú
 • - desenvolupar un sentit de responsabilitat davant de situacions complexes i arribar a la presa de decisions
 • - comprendre clarament el sentit de l’autèntic lideratge i lo imprescindible que resulta en el canviant món organitzacional

S’incentiva l’autoreflexió dels assistents sobre 3 nivells d’aprenentatge:

 • - Aconseguir una solució tàctica de problemes
 • - Desenvolupar capacitats de lideratge i noves formes de pensament i actuació
 • - “Aprendre a aprendre”, desenvolupant habilitats i hàbits d’autoreflexió que garanteixin que l’aprenentatge continuarà quan acabi el procés de coaching

La metodologia que es segueix per al desenvolupament de les sessions es basa en el model GROW:

 • Goal (objectiu): Definir i fixar la meta que es vol aconseguir
 • Reality (realitat): Descriure i examinar la situació actual i la distància que allunya del repte
 • Options (opcions): Considerar les opcions i possibilitats que es presenten per superar les limitacions
 • Will (voluntat i compromís): Establir un pla d’acció detallat amb compromisos i motivacions

 

Tornar