CAFÈ ART: Consultoria

Consultoria CAFÈ ART

Descripció genèrica del programa

El servei de consultoria dins l’àmbit del cafè té per objectiu aconseguir un servei diferenciador, exclusiu i d’alta qualitat que repercuteixi en una millora de la rendibilitat del negoci així com en un augment de la satisfacció dels clients

  • - Realitzar un diagnòstic de la gestió de tots aquells aspectes relacionats amb el cafè; percepció visual i sensorial de l’establiment
  • - Detectar àrees de millora en l’operativa de gestió del cafè
  • - Assessorament en estratègies que contribueixin a millorar les accions relacionades amb el cafè
  • - Analitzar l’estratègia de marketing i proposar noves fórmules amb la finalitat de potenciar el negoci vinculat al cafè
  • - Analitzar la carta de cafès i proposar possibles millores
  • - Formar a l’encarregat i al personal de l’establiment
  • - Reciclatge del personal
  • - Seguiment: auditoria periòdica de l’impacte del projecte i proposta d’un pla de millora
  • - Mystery Guest

 

Tornar