ACTITUD POSITIVA EN ENTORNS EMPRESARIALS

Actitud Positiva

Descripció genèrica del programa

La dinàmica del riure és una tècnica que aporta molts beneficis per a la salut física i mental, que calma les emocions, elimina les tensions, fomenta la col·laboració i l’empatia.

Es treballa la gestió de l’entusiasme mitjançant divertits jocs que alliberen un riure espontani i natural, estimulant la creativitat i traslladant al món de les emocions.

Una empresa amb un bon clima laboral obté una imatge interna més favorable, una millor satisfacció del personal i dels clients. Contribueix d’aquesta manera a la consecució de les seves metes empresarials i a augmentar la competitivitat.

La metodologia es basa en treballar:

 • - la càrrega i descàrrega emocional
 • - les vàlvules d’escapament
 • - la respiració i relaxació
 • - activitats que contribueixen a l’actitud positiva

Beneficis:

 • - Generar confiança en un mateix, facilitant l’aproximació entre les persones que formen els equips d’una organització
 • - Augmentar l’autoestima, vitalitat i alegria a nivell personal i grupal
 • - Potenciar l’expressió i extraversió, facilitant les relacions interpersonals i la cohesió del grup
 • - Descarregar les tensions, l’estrès i les presions
 • - Ampliar la capacitat d’adaptació i resistència a l’estrès i a les situacions adverses, evitant actituds negatives i conflictives
 • - Aparcar pensaments i emocions negatives, fomentant una actitud positiva i empàtica entre els assistents
 • - Augmentar la credibilitat i motivació dels participants respecte la direcció de l’empresa

 

Tornar